Повече размери за по-добро покритие и уплътнение
Български
English
Снимка 1Снимка 23
 

Безплатна консултация

Нуждата от специално обучени кадри при ремонтни дейности и проекти налага много от фирмите, а и от крайните потребители, да търсят такива специалисти или да обучават свои собствени. Всичко това е обвързано с време а и с инвестиция на средства, които иначе биха могли да бъдат пренасочени към по-важни детайли или да се вложат в по-качествени материали.

В тези случаи е препоръчително да не се наемате със собствени сили да извършите нужната хидроизолация на тръбните преминавания, поради опасността от неправилна инсталация и впоследствие проблеми, свързани с недоброто изолиране.

Всичко това важи за сложните и изискващи специални умения методи за изолиране на тръбните преминавания. Уплътненията на DEKSса изключително лесни за монтаж и не изискват професионална подготовка преди да бъдат поставени. По този начин спестявате време, усилия и най-вече средства. За да се убедите в леснотата на монтаж и в качественото им изпълнение, може да разгледате в удобен за Вас начин инсталационните клипове към много от продуктите в нашата гама. Друг удобен вариант е примерната инсталация на уплътнителната лента Dekstrip.

Убедете се сами в предимствата на уплътненията и ни потърсете за безплатна консултация !

 

Адрес: Пловдив, България
Ул.: Дякон Иларион 5
Офис тел.: +359 32/ 519 266
Факс.: + 359 32/ 268 547
E-mail : office@sktradingbg.com

Къде сме ние