Повече размери за по-добро покритие и уплътнение
Български
English
Снимка 1Снимка 23
 
Материалът EPDM
EPDM уплътнение

Материалът EPDM

EPDM: Универсалното решение за уплътняване

EPDM (Ethylene Propylene Diene) мономерът е заложен в основата на покривните уплътнения на DEKS. Цялостната формула, изграждаща материала, от който са изградени уплътнителите е уникална по своята същност и е разработена с цел да бъде изключително издръжлива за максимално дълъг период от време дори и при най-неблагоприятните атмосферни условия. Трябва да се подчертае, че композитът, от който са изградени уплътненията не е 100% чист EPDM, както не е в никое друго подобно уплътнение или материал. EPDM е мономерът, залегнал в основата на материала, към който са добавени допълнителни съставки, заздравяващи и подобряващи цялостната композиция, която представляват тръбните уплътнения на DEKS. Тази формула е създадена от инженерите на DEKS Industries Pty Ltd. за да бъдат създадени универсалните уплътнения.

Етилен Пропилен Диен Мономера (EPDM) е изключително подходящ, защото притежава всички необходими качества и характеристики, които са нужни за идеалните хидроизолационни качества на крайните продукти – той е устойчив на ултравиолетови лъчи (UV) и озон, запазва своите качества без почти никакво отклонение от тях за много дълги периоди от време, както при много високи, така и при много ниски температури и температурни амплитуди; издръжлив е на киселинни дъждове и притежава изключително висока еластичност. Това са само част от качествата на EPDM и логично е най-добрият избор на материал за уплътняване на всякакви външни профили и преминавания. Едно от най-добрите доказателства за универсалността на EPDM и неговото широко разпространение и приложение, е фактът, че автомобилната индустрия използва точно този материал за изработка на всички съединения в охлаждащата система на автомобилите (водна помпа, термостат, нагревател, радиатор и т.н.). Като се имат предвид екстремните условия, в които тези елементи са поставени, може да добавим, че приложението му във всички автомибили е разширено и до уплътненията за прозорците, купето и багажника на автомобила. Сами можете да си направите изводите колко висока издръжливост трябва да имат тези съединения, за да понесат химическото и температурно въздействие, на което са подложени!

Екологично чист с грижа за околната среда.

Трябва да се има предвид, че при избора на най-подходящия универсален уплътнител, въпросът за неговото въздействие върху околната среда е по-належащ от всякога и изискванията към материалите са изключително високи. Световните стандарти налагат сравнително различни по своята същност мерки за безопасност към околната среда, но всички те се стремят към строго намаляване на опасните вещества, които попадат в природата.

EPDM материалът намалява значително вредното химическо въздействие върху околната среда до голяма степен чрез своя изключително дълъг експлоатационен живот. Негативното влияние на строителните материали върху околната среда се изразява най-силно при производството и при изхвърлянето им. Затова повишаването на  цялостната устойчивост на покрива както удължава неговата полезна екплоатация, така и намалява неблагоприятното въздействие върху околната среда.

Отношението на EPDM към околната среда се изразява и в неговото екологично чисто естество, което не отделя никакви химически вещества при контакт с водата, което позволява пълното оползотворяване на дъждовната вода за битови нужди.

Инвестиция в бъдещето.

В допълнение се съкращават повече от 4 пъти разходите за поддръжка и ремонт на покрива, тъй като EPDM-базираните уплътнения не изискват почти никаква поддръжка по време на целия си експлоатационен живот. Тяхната еластичност позволява да бъдат пригодни при всякакви условия и да се свиват или разширяват в зависимост от тези условия, като в същото време запазват своите характеристики и качества непроменени от началото до края на гарантирания от нас минимум 20-годишен период на експлоатация!

 

Адрес: Пловдив, България
Ул.: Дякон Иларион 5
Офис тел.: +359 32/ 519 266
Факс.: + 359 32/ 268 547
E-mail : office@sktradingbg.com

Къде сме ние